Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka konferencji

Tytuł konferencji odwołuje się do modelu Biblioteki 2.0, w którym większość elementów i narzędzi należy do sfery Web 2.0. W tej sferze odbiorcy stają się współtwórcami treści. Czy ponad dekadę od powstania tego modelu został on z powodzeniem wdrożony w bibliotekach? W jaki sposób użytkownicy angażowani są w rozwijanie współczesnych programów działań i usług bibliotecznych? Jak ewaluują ich potrzeby i oczekiwania wobec współczesnych bibliotek?

Podtytuł skłania do refleksji o poszukiwaniu złotego środka pomiędzy nadmiarem a niedostatkiem. Czego biblioteki mają w nadmiarze, a co jest ich niedostatkiem? W jakim zakresie pytanie o niedobór i nadmiar dotyczy użytkowników? 

Proponujemy, aby rozważania we wspólnym gronie skupić wokół następujących wątków: 

  • jak technologie infosfery wpływają na aparat poznawczy i zachowania użytkowników bibliotek? 
  • jak dostosować się do nowych sposobów odbioru i przetwarzania informacji przez użytkownika? 
  • ile wysiłku użytkownik jest skłonny włożyć w dotarcie do oferty bibliotecznej i skorzystanie z niej? 
  • w jakiej mierze kultura uczestnictwa będąca częścią modelu Biblioteka 2.0 sprawdziła się i nadal sprawdza w praktyce? 
  • czy w projektowaniu swojej oferty biblioteki powinny uwzględniać takie czynniki jak wygoda i przyjemność użytkownika? 
  • w jaki sposób zmiany związane z nowymi technologiami wpływają na kształtowanie nowych modeli biblioteki? 
  • jak zaprojektować i przeprowadzić zmianę w bibliotece? 

Zapraszamy do zgłaszania referatów wszystkich praktyków i teoretyków, którzy chcieliby przedstawić swoje poglądy i spostrzeżenia, także te inspirowane przykładami zagranicznymi, na temat badania następstw rozwoju technologii informacyjnych, projektowania innowacyjnego rozwoju bibliotek oraz tworzenia konkretnych rozwiązań umożliwiających skuteczną adaptację bibliotek do zmian otoczenia medialno-komunikacyjnego.