Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

25.10.2019, 9:00-10:30

Biblioteki przez ostatnie lata przeszły ogromne zmiany. Nie tylko w kategorii przestrzeni i oferty książek, ale też wydarzeń specjalnych mających udowodnić, że biblioteka to miejsce ciekawe i przyjazne, z łatwością mogące konkurować z innymi propozycjami spędzenia czasu. Bibliotekarze nieustannie obserwują trendy, szukają nowych form zarówno zajęć jak i promocji, nieobce są im nowoczesne technologie i social media. Dlaczego zatem cel wciąż wydaje się tak daleko a upragniony czytelnik przychodzi nie tak tłumnie i nie zawsze korzysta z atrakcji, które nam samym wydają się idealne dla niego. UX to skrót od „user experience”. Doświadczenie użytkownika to podstawa do badania jego potrzeb, na tej podstawie kreowania nowych produktów i usług. Tak pracują giganci z doliny krzemowej, kreując marki będące obiektami pożądania. A gdyby tak część z tej wiedzy i kilka z tych metod zastosować w bibliotece… A gdyby spróbować dowiedzieć się dzięki nim jak podnieść poziom czytelnictwa?  

Na warsztacie zostaną zaprezentowane proste badania, uczestnicy będą mieli szansę przetestować ich skuteczność na własnej skórze i zastanowić się, które z nich mogłoby przynieść korzyści w ich pracy. 

 

Prelegentka: Agnieszka Karp-Szymańska Prezes Zarządu Grupy CzasDzieci.pl   

25.10.2019, 9:00-10:30

Nawigacja to zbiór linków łączących strony, podstrony oraz treści umożliwiając użytkowników przemieszczanie się pomiędzy nimi i odnajdywanie informacji. Systemy nawigacji należą do elementów składowych architektury informacji serwisu internetowego. Szczególną rolę pełnią również w systemach informacyjnych typu discovery. Autorem metody oceny systemów nawigacji pn. Navigation stress test (Test stresu nawigacyjnego) jest Keith InstoneDzięki tej technice możliwe jest wykrycie potencjalnych problemów użytkownika podczas nawigowania. Do najważniejszych z nich należą trudności z określeniem poczucia orientacji. Test pozwala na wykrycie defektów związanych z systemami nawigacji ujętych w trzy podstawowe pytania: Gdzie jestem? Co tu jest? Dokąd mogę pójść? Metodę tę stosują zarówno architekci informacji, jak i specjaliści od UX. 

Test przeprowadza się z zastosowaniem specjalnego arkusza. 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z techniką K. Instone’a, przeprowadzą kilka testów i przedyskutują ich wyniki. 

 

Prelegent: Stanisław Skórka

25.10.2019, 10:45-11:30

Pytania o to, czy postęp technologiczny sprawi, że praca ludzka przestanie być potrzebna, stale towarzyszą dyskusjom o wdrażaniu rozwiązań AI. Czy sztuczna inteligencja może z powodzeniem polecać czytelnikom lektury? Czy robot może przeczytać książkę i z precyzją wnikliwego literaturoznawcy sformułować wnioski na temat jej fabuły? Jak maszyny uczą się na bazie tekstu? A może sztuczna inteligencja to przyszłość branży książki, ponieważ najpełniej odpowiada potrzebom młodego pokolenia czytelników? To tylko niektóre z zagadnień, wokół których będzie koncentrować się prelekcja. 

Prelegent: dr Krzysztof Sopyła | Literacka Sp. z o.o.

25.10.2019, 10:45-11:30

Celem prezentacji będzie przedstawienie realizowanego przez Bibliotekę PK w latach 2016-2019, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projektu EDT. Omówione zostaną poszczególne etapy prac, począwszy od pomysłu, przyjętych założeń, przygotowania aplikacji na konkurs, poprzez kolejne fazy realizacji projektu aż po osiągnięte efekty końcowe i niezbędne rozliczenia, a także plany związane z utrzymaniem trwałości projektu. Ze szczególną uwagą omówione zostaną kolekcje cyfrowe powstałe w wyniku digitalizacji atrakcyjnego i unikatowego księgozbioru BPK oraz ich sposób udostępniania dla użytkowników w Repozytorium Politechniki Krakowskiej, wykorzystującym powstały w ramach projektu innowacyjny system Redo. 

Prelegenci: Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska, Maria Pietrukowicz (zespół Biblioteki Politechniki Krakowskiej)

25.10.2019, 11:45-13:30

Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów w bibliotekach, opartego o implementację zasad RDA i Deskryptorów BN, zmieniło organizację prezentacji danych bibliograficznych w katalogach oraz metody ich udostępniania. Zjawisko to jest kluczowe do zrozumienia problematyki współczesnego bibliotekarstwa w dobie sieci WWW i upowszechniających się urządzeń mobilnych. 

Podczas warsztatów omówione zostaną zasady dostosowania metadanych w katalogach bibliotecznych do bieżących zasad opracowania zbiorów bibliotecznych. Podjęta problematyka obejmie zagadnienia związane m.in. z „rozbiciem” gramatyki haseł na samodzielne punkty dostępu, zmianami w rekordach bibliograficznych (RDA), rewizją i kontrolą słownictwa. Działania te zmieniają model wyszukiwawczy ustalony z góry przez katalogującego na model ustalony przez użytkownika. W rezultacie może on wykorzystać możliwości nawigacji fasetowej w katalogu OPAC. 

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z nowymi elementami opisu bibliograficznego i schematami przekształcania rekordów MARC 21. Poznają źródła wiedzy w Internecie, tj. Wikipedia, VIAF, WolneLektury.pl, które mogą być przydatne przy opracowaniu zbiorów bibliotecznych. Warsztaty wzbogacone będą egzemplifikacją prac autorskich literatury pięknej na podstawie BBC's Top 100 Books You Need to Read Before You Die.

 

Prelegent: dr Wojciech Kowalewski | Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Studiów Informacyjnych UJ

25.10.2019, 11:45-13:30

Rynek książki w Polsce wbrew pozorom nie ogranicza się tylko do dużych sieci oraz popularnych hurtowni. To prawda, że tam najczęściej książek szukają osoby, które widzą jedynie wierzchołek góry lodowej. Jednakże czytelnicy poszukujący często ważnych i wartościowych lektur, mogą szybko w tej ofercie przestać znajdować dla siebie interesujące pozycje. W dużej mierze dotyczy to literatury gatunkowej, która wbrew opinii wcale nie odstaje poziomem i wartością od literatury tzw. mainstreamu. Niestety często najwięksi wydawcy rezygnują z wydania ambitnej literatury gatunkowej na rzecz utworów stanowiących niezobowiązującą rozrywkę. Wobec tego interesujące i dobrze wydane książki często pojawiają się w niewielkich wydawnictwach, które na tym dużym rynku mają mniejszą siłę przebicia. Dlatego warto przyjrzeć się temu niszowemu rynkowi, który zdecydowanie należy przybliżyć czytelnikowi korzystającemu z naszych bibliotek. 

Prelegent: Krzysztof Biliński | Wydawnictwo IX