Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prelegenci

dr Thomas Becker ( Wydziale Nauk Informatyczno-Komunikacyjnych Politechniki w Kolonii)

Od 2011 r. jest wykładowcą na Wydziale Nauk Informatyczno-Komunikacyjnych Politechniki w Kolonii. Wcześniej przez kilka lat pracował w bibliotekach publicznych w Monachium i Mannheim, pisząc doktorat na temat „Zarządzania wiedzą w bibliotekach publicznych w Europie” Zajmuje się rolą bibliotek w czasach cyfryzacji, mediów społecznościowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Paweł Braun (dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi)

Urodził się 15 października 1976 roku w Gdańsku. W 2001 roku ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując tytuł magistra filozofii. W latach 2010-2011 na tej samej uczelni uzupełnił swoje wykształcenie o studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W latach 2003-2009 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. W 2009 roku został powołany na stanowisko dyrektora WiMBP w Gdańsku. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

dr inż. Jarosław Bułka (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Biocybernetyk z 20-letnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Autor ponad 50 publikacji z obszarów sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, telemedycyny, telediagnostyki i inżynierii biomedycznej. Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. transformacji cyfrowej. Biznesowo zajmuje się analizą sygnałów i danych, modelami machine-learning oraz transformacją cyfrową organizacji i optymalizacją ich procesów, telemedycyną i teleopieką,

szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Współorganizator wielu konferencji branżowych, panelista i popularyzator działalności badawczo rozwojowej oraz transferu wiedzy z nauki do biznesu. Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Ekspert technologiczny Związku Powiatów Polskich oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Małopolskiej Rady Innowacji i Rady Naukowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej. Dyrektor Działu Nowych Technologii Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Do 2018 członek Rady Fundacji Klastra Life Science. Organizator i realizator wielu innowacyjnych projektów R&D. Współzałożyciel i do 2018 członek zarządu w spółkach grupy kapitałowej Silvermedia. Ekspert ds. IT i sztucznej inteligencji Instytutu Żywności i Żywienia. Obecnie właściciel Sophilution, firmy zajmującej się analizą danych i transformacją cyfrową organizacji, prezes MedDataSolution firmy zajmującej się analizą i wykorzystaniem danych diagnostycznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej.

Marek Deja (Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Asystent w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ, trener data literacy i analityk BPM. Zajmuje się problematyką kultury informacyjnej organizacji, metaliteracy w rozwoju akademickim, analizami instytucjonalnymi oraz zarządzaniem wiedzą w szkolnictwie wyższym. Jego pierwszym miejscem pracy był Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doświadczenie badawcze i analityczne zdobywał m. in. w Biurze Analiz i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr Aneta Januszko (Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Adiunkt w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ, właścicielka Biura Informacji i Analiz Naukowych. Zajmuje się długoterminową archiwizacją zasobów cyfrowych, zarządzaniem informacją w organizacjach, brokeringiem informacji w sektorze B+R+I.

dr Bożena Jaskowska (dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dr nauk humanistycznych (UW, 2007), absolwentka studiów MBA IT (ALK, 2012). Autorka licznych publikacji w branżowych czasopismach oraz pracach zbiorowych z zakresu: marketingu internetowego, kultury organizacyjnej oraz zarządzania bibliotekami. Prywatnie miłośniczka starych saabów, pasjonatka kolarstwa i zapalona triathlonistka.

dr Paloma Korycińska (Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Adiunkt w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ.

Łukasz Kozak

Łukasz Kozak, mediewista, ekspert od technologii i mediów. Twórca najpopularniejszych w sieci przeglądów zbiorów zdigitalizowanych (m.in. Discarding Images i Stare obrazki ze zwierzętami). Autor promocyjnego sukcesu Polony z lat 2013-2015 (nominacja do nagrody „Gwarancje Kultury” 2015), kurator działu digitalizacji na konferencji Digital Cultures. Współpracował z licznymi instytucjami kultury i placówkami naukowymi w zakresie nowych mediów, technologii i wykorzystania zasobów cyfrowych. Potencjał bibliotek cyfrowych dla przemysłów kreatywnych prezentował na konferencji TEDxWarsaw 2014. Od 2017 roku kurator programu muzycznego Festiwalu Nowe Epifanie. W Programie 2 Polskiego Radia, współprowadzi pierwszą polską audycję mediewistyczną Kryzys wieku średniego. Autor licznych prac naukowych i popularyzatorskich, recenzent wykonań i nagrań muzyki dawnej, wykładowca. Związany z Biblioteką Narodową, ściśle współpracuje z Pracownią Rozwoju Polony przy tworzeniu nowych rozwiązań dla bibliotek cyfrowych.

dr hab. Jan Kreft (Instytut Kultury, Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)

Zainteresowania badawcze: zarządzanie nowomedialnymi organizacjami, władza i wpływ w nowych mediach. Redaktor naczelny „Zarządzania mediami” (40 pkt MNiSW). Gdańszczanin. Wieloletni dziennikarz ekonomiczny, redaktor, korespondent zagraniczny, zarządzający firmami medialnymi. Autor około 100 publikacji naukowych i ponad tysiąca artykułów w polskich i zagranicznych mediach. Dyrektor Grupy Yellow, doradca w największych polskich firmach, zarządzający firmami medialnymi. Autor strategii w kampaniach marketingowych, np. dla Kancelarii Prezydenta RP.

Instytut Kultury, Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania

 

dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej)

Historyk bibliotek i rękopisoznawca. W Bibliotece Narodowej pracuje od 24 lat, od 2007 jest jej dyrektorem.  Jest przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz członkiem wielu rad programowych,  polskich i obcych, w tym członkiem honorowy Association Internationale de Bibliophilie. Przewodniczy Radzie Centralnej Biblioteki Rolniczej, współprzewodniczy Międzyrządowej Podkomisji Polsko-Ukraińskiej ds. Bibliotecznych. Autor czterech książek i kilkunastu artykułów naukowych.

Piotr Marecki (Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury UJ, gdzie kieruje UBU labem (ubulab.edu.pl). Współtwórca i szef wydawnictwa Korporacja Ha!art (ha.art.pl). Postdok na Massachusetts Institute of Technology (2013-14), był także profesorem wizytującym w Media Archeology Lab na Uniwersytecie Colorado w Boulder (USA), na Uniwersytecie w Rochester (USA), Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu (Rosja). Wspólnie z autorami i autorkami z kilku krajów opublikował tomik poezji generatywnej 2X6 (2016). Jest także twórcą Wierszy za sto dolarów (2017) napisanych przez Mechaniczne Turki Amazona, konceptualnego Sezonu grzewczego (2018) napisanego wraz z mieszkańcami Krakowa oraz wierszy flarf Niepodległa Google (2018). Interesuje się mediami cyfrowymi, przede wszystkim literaturą elektroniczną i demosceną. Ostatnie publikacje naukowe: Gatunki cyfrowe (2018), Między kartką a ekranem. Cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce (2018), Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki (2019).

Łukasz Wilczyński (Planet Partners

Konsultant biznesowy z blisko 20-letnim doświadczeniem w pracy z firmami i instytucjami z branży innowacyjnej gospodarki. CEO firmy doradztwa komunikacyjnego Planet Partners oraz założyciel i prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Pomysłodawca największego w Europie konkursu robotyczno-kosmicznego European Rover Challenge, który co roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających oraz blisko pół tysiąca młodych inżynierów z całego świata. Nagrodzony przez Austriackie Forum Kosmiczne kryształem Tiuterra Crystal (zawierającego fragmenty Ziemi oraz meteorytu marsjańskiego), który otrzymali m.in. szef SpaceX Elon Musk, były szef NASA Charles Bolden, czy szefowa agendy ONZ ds. sektora kosmicznego dr Simonetta di Pippo.

Sonia Wronkowska (Biblioteka Narodowa)

Kierownik Pracowni Rozwoju Polony w Bibliotece Narodowej, koordynator Polskiego Centrum RISM oraz członek międzynarodowego komitetu koordynacyjnego RISM. Z wykształcenia muzykolog, z doświadczenia bibliotekarz, studiuje informatykę i uczestniczy w projektach naukowych z zakresu cyfrowej humanistyki.