MFB 2017

MAŁOPOLSKIE FORUM BIBLIOTEK 2017 "Kierunek: użytkownik zintegrowany"
W STULECIE STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Collegium Maius 25 X 2017
Kraków, Targi Książki w Krakowie, 26 X 2017

Małopolskie Forum Bibliotek 2017 to wydarzenie, którego celem jest integracja szeroko pojętego środowiska związanego z polskim bibliotekarstwem – pracowników bibliotek, przede wszystkim akademickich i publicznych, bibliotekoznawców i bibliotekarzy, wreszcie przedstawicieli firm oferujących usługi dla bibliotek oraz ich odbiorców.

Tegoroczny temat forum to: "Kierunek: użytkownik zintegrowany", a wiodące hasła to: "Kim jesteś, użytkowniku?", "Czego pragniesz i co czujesz?", "Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię pojął". Dla bibliotekarza użytkownik jest z natury rzeczy postacią pierwszoplanową i pasjonującą, choć nigdy nie powinien być tajemniczy i nieuchwytny. Dlatego też proponujemy, aby rozważania we wspólnym gronie skupić wokół następujących wątków:

  • definicja użytkownika poszczególnych typów bibliotek,
  • nowoczesne, nieszablonowe metody badań potrzeb, zachowań informacyjnych i poziomu zadowolenia użytkownika,
  • cyfrowi nomadzi/digital natives – jak wciągnąć ich w orbitę działań biblioteki?,
  • emocje w relacji użytkownik-biblioteka: rola czynników afektywnych we wzajemnych odniesieniach między biblioteką a jej publicznością.

Zapraszamy do zgłaszania referatów wszystkich praktyków i teoretyków, którzy chcieliby przedstawić swoje poglądy i spostrzeżenia, także te inspirowane przykładami zagranicznymi, na temat badania i profilowania zbiorowości użytkowników, integrowania wyników badań i doświadczeń w tej dziedzinie oraz tworzenia konkretnych rozwiązań zapewniających mierzalną poprawę jakości usług bibliotecznych.

Z inicjatywą organizacji konferencji wystąpiła Biblioteka Jagiellońska, stanowiąca centrum bibliotekarskiego świata Małopolski. Współorganizatorem tegorocznego przedsięwzięcia jest również wiodąca wśród bibliotek publicznych naszego regionu Wojewódzka Biblioteka Publiczna. W gronie organizatorów znajdują się także przedstawiciele środowiska naukowego związanego z bibliotekami: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Zarząd Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kraków to miejsce o wyjątkowym znaczeniu dla dziejów polskiego bibliotekarstwa. To tutaj, wraz z rozkwitem najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego, wzrasta pierwsza w Polsce książnica akademicka – Biblioteka Jagiellońska. Biblioteka, której wkładu w rozwój kultury i nauki polskiej oraz wkładu w zachowanie dziedzictwa narodowego nie można nie doceniać. Bibliotheca Patria – przydomek nadany tej instytucji w XIX wieku, do dnia dzisiejszego pozostaje aktualny. Biblioteka Jagiellońska, druga po Bibliotece Narodowej w Warszawie, pod względem wielkości zgromadzonego zasobu, także współcześnie sprawuje niektóre funkcje tradycyjnie kojarzone z zadaniami bibliotek narodowych. Jest nie tylko kolebką polskiego bibliotekarstwa naukowego, ale także miejscem ważnym dla rozwoju polskiej bibliografii i bibliologii.

W roku 2017, kiedy wspólnie świętować będziemy stulecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, warto przypomnieć dzieje tej wyjątkowej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywała ona sama, ale także ludzie z nią związani. Jest bowiem rok jubileuszu Stowarzyszenia także rokiem, kiedy Kraków świętował będzie 190. rocznicę urodzin jednego z najznamienitszych dyrektorów Biblioteki, twórcy Bibliografii Narodowej, Karola Estreichera starszego.

Biblioteka Jagiellońska jest także kolebką krakowskich struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. To tutaj właśnie 31 maja 1919 roku, z inicjatywy przyszłego dyrektora krakowskiej książnicy, Edwarda Kuntzego, powołano do życia Koło Krakowskie Związku Bibliotekarzy Polskich. Warto także przypomnieć, iż jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Jan Baumgart, pełniący w latach 1966-1969 funkcję przewodniczącego tej organizacji, również był związany z Biblioteką Jagiellońską.

Program tegorocznego Małopolskiego Forum Bibliotek został przygotowany w taki sposób, aby oprócz rozważań natury teoretycznej, znalazło się w nim także miejsce na podróż przez najdawniejsze dzieje Biblioteki Jagiellońskiej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W pierwszym dniu zaplanowano zatem konferencję naukową, której uroczystym zwieńczeniem będzie inauguracja wystawy w Collegium Maius – pierwszej siedzibie Biblioteki Jagiellońskiej. W drugim dniu wydarzenia, podczas Targów Książki w Krakowie, będzie miała miejsce uroczysta sesja poświęcona jubileuszowi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.