MFB 2016

Małopolskie Forum Bibliotek 2016 to wydarzenie, którego celem jest integracja szeroko pojętego środowiska związanego z polskim bibliotekarstwem – pracowników bibliotek, przede wszystkim akademickich i publicznych, bibliotekoznawców i bibliotekarzy, wreszcie przedstawicieli firm oferujących usługi dla bibliotek oraz ich odbiorców.

Tegoroczny temat forum: "Kierunek – integracja", a wiodące hasła to: integracja środowiska – integracja działań – integracja metadanych.

Konferencja obejmuje dwa nurty tematyczne. Pierwszym z nich jest integracja i standaryzacja działań bibliotek jako dostawców wysokiej jakości danych bibliograficznych. Pod wspólną dyskusję w gronie teoretyków i praktyków poddajemy problemy wykorzystania technologii Linked Data, Linked Open Data i narzędzi Sieci Semantycznej. Zachęcamy do wymiany doświadczeń na temat ich przydatności w tworzeniu, przetwarzaniu, linkowaniu i organizacji metadanych w katalogach OPAC. Z zainteresowaniem oczekujemy wystąpień dotyczących formatów z rodziny RDA i FRBR i ich funkcjonalności w ujmowaniu zasobów bibliograficznych. Znakomitym wkładem we wspólną dyskusję będą ponadto Państwa głosy w sprawie racjonalnych zasad wewnątrzśrodowiskowej współpracy w dziedzinie kontroli autorytatywnej, współdzielenia i wymiany rekordów, budowy modelu oceny wartości katalogowania, interoperacyjności, wyszukiwania semantycznego oraz roli systemów organizacji wiedzy (KOS) w opracowaniu zbiorów.

Drugim obszarem wspólnego namysłu i wymiany doświadczeń jest integracja środowiska bibliotekarskiego w sensie organizacyjnym, ale też czysto ludzkim. Zapraszamy do zgłaszania referatów wszystkich praktyków i teoretyków, którzy chcieliby przedstawić swoje poglądy i spostrzeżenia, także te inspirowane przykładami zagranicznymi, na temat mechanizmów integracji środowiska bibliotekarskiego, praktycznych działań zmierzających do ich poprawy oraz teoretycznych aspektów tego zagadnienia. Czekamy na pomysły zwiększenia atrakcyjności bibliotek Małopolski oraz ujednolicania zasad świadczenia przez nie usług. W aspekcie zbliżenia środowisk praktyków i teoretyków istotne jest również zagadnienie równorzędnego udziału bibliotek w komunikacji naukowej (jako pośrednika i nadawcy). Mile widziane będą także wypowiedzi na temat wszelkich innych form zacieśniania i podnoszenia efektywności współpracy w świecie bibliotekarskim.

Z inicjatywą organizacji konferencji wystąpiła Biblioteka Jagiellońska, najstarsza polska książnica akademicka, stanowiąca centrum bibliotekarskiego świata Małopolski. Współorganizatorem tegorocznego przedsięwzięcia jest również wiodąca wśród bibliotek publicznych naszego regionu Wojewódzka Biblioteka Publiczna. W gronie organizatorów znajdują się także przedstawiciele środowiska naukowego związanego z bibliotekami: Instytut Informacji Naukowej  i Bibliotekoznawstwa UJ i Instytut Nauk o Informacji UP oraz Zarząd Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W imieniu organizatorów zapraszamy w gościnne progi Biblioteki Jagiellońskiej 26 października 2016 r., a 27 października na seminarium organizowane w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu do 26 września 2016 r. poprzez formularz dostępny na stronie. Udział w Forum jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Partnerzy