Fotorelacja

25.10.2017 - Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Maius

W dniach 25 - 26 października 2017 roku, pod hasłem "Kierunek: użytkownik zintegrowany", odbyło się drugie Małopolskie Forum Bibliotek (MFB), zorganizowane przez Bibliotekę Jagiellońską, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Małopolski oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Zaplanowane jako coroczne wydarzenie dwudniowe Forum ma stały termin sąsiadujący z Krakowskimi Targami Książki i tam też odbywają się sesje lub seminaria drugiego dnia konferencji. Jest to jedyna konferencja w Polsce zapewniają uczestnikom wejściówki na Targi i umożliwiająca odwiedzenie tak dużej książkowej imprezy. Tegoroczna konferencja była jednak szczególna z innych jeszcze powodów i obfitowała w podniosłe i uroczyste wydarzenia nie tylko w związku ze stuleciem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Konferencja zebrała uczestników z różnych typów bibliotek, także spoza z regionu Małopolski, dając szeroki przegląd problemów i wyzwań stojących przed bibliotekami w związku ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników.

Dwie pierwsze sesje miały miejsce w Bibliotece Jagiellońskiej. Konferencję rozpoczął prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, a pierwszą sesję poprowadził Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Referaty w tej części konferencji miały charakter bardziej ogólny, analizujące takie podstawowe zagadnienia jak wpływ technologii informacyjnych na sposób działania współczesnego użytkownika (dr hab. Remigiusz Sapa, Nowa wiedza - nowy użytkownik), charakterystyka współczesnego użytkownika (dr Bożena Jaskowska, Typowy użytkownik. Czyli jaki?),  zagadnienia pozyskiwania i dostępu do informacji (Marta Cichoń, Potencjał zintegrowanego dostępu do informacji dla użytkowników bibliotek i jego realizacja poprzez projekt " e - usługa Omnis) oraz kwestie rozwoju oprogramowania bibliotecznego zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami (Colin Carter, Does everybody think the way librarians think?).

Druga sesja, poprowadzona przez  dr hab. Michała Rogoża z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego, koncentrowała się na badaniach potrzeb użytkownika i działalności bibliotek od strony metodologicznej i praktycznej. Przedstawiano metody badawcze (Agnieszka Wolańska, Metoda etnograficzna i UX usability testing w badaniach nad doświadczeniem użytkowników bibliotek. Badania jakościowe kontra kult statystyki) i wyniki badań przeprowadzonych różnymi metodami (dr Marcin Karwowski, Secret client – nieszablonowe badanie poziomu satysfakcji użytkowników oraz Paweł Stańczak, Dzień dobry, w czym mogę pomóc? – czyli oczekiwania użytkowników biblioteki akademickiej), zaangażowanie przyszłych czytelników w zaprojektowanie nowej biblioteki (Natalia Gromow, Czego chce młodzież od biblioteki publicznej? Kilka słów o tym, jak powstawała biblioteka z pasją) i rozwój oferowanych użytkownikowi przez Internet operacji samoobsługowych (Wojciech Kowalewski, Jak złowić czytelnika w sieci? Użytkownik w OPAC).

Wieczorna część pierwszego dnia konferencji miała charakter bardziej uroczysty. W Auli Jagiellońskiej w Collegium Maius, z  udziałem władz rektorskich, nastąpiło otwarcie  wystawy Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów. Wystawa, mieszcząca się w salach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezentuje dzieje Jagiellonki od jej początków do czasu przeprowadzki do nowego gmachu przy alei Mickiewicza. Po wernisażu nastąpiło wręczenie Bibliotece Jagiellońskiej medalu "Bibliotheca Magna Perennisque", przyznawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim. Następnie prof. dr hab. Krzysztof Migoń wygłosił wykład pt. O znaczeniu świata książek. Tylko przeszłość czy też przyszłość? Podczas tego wieczoru zaprezentowano również z dumą drugi tom "Historii Biblioteki Jagiellońskiej" za lata 1775-1918, który właśnie ukazał się drukiem. Planowane jest podjęcie prac nad kolejnym tomem.

Pierwszy dzień konferencji zakończono w uniwersyteckiej kawiarni "U Pęcherza", w podziemiach Collegium Maius.

Aut. Ewa Dąbrowska

Wernisaż wystawy

26.10.2017 - Targi Książki w Krakowie

Seminarium Małopolski użytkownik zintegrowany

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprosiła gości Małopolskiego Forum Bibliotek do uczestnictwa w seminarium pt. Małopolski użytkownik zintegrowany.

Małopolska sieć bibliotek publicznych należy do największych w Polsce. Biorąc pod uwagę liczbę tworzących ją placówek (w 2016 r. 184 bibliotek głównych i 538 filii bibliotecznych), jest to trzecia co do wielkości wojewódzka sieć biblioteczna. Jednak o jej sile i znaczeniu decyduje fakt, iż obsługuje ona jedną z najliczniejszych grup użytkowników. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wskaźnik czytelnicy zarejestrowani na stu mieszkańców, który dla województwa małopolskiego wynosi 19,4 (średnia krajowa 16,2), można postawić tezę, że jest to najsilniejsze biblioteczne województwo w Polsce.

Niewątpliwie tak silna pozycja małopolskich bibliotek jest odbiciem tradycji i przyzwyczajeń czytelniczych mieszkańców. Jednak nie jest to jedyna przyczyna, gdyż do małopolskich bibliotek użytkowników przyciąga wysoki poziom i różnorodność świadczonych przez nie usług, dobry stan infrastruktury oraz wysokie kompetencje bibliotekarzy.

W pierwszej części spotkania zostały omówione najważniejsze wskaźniki czytelnicze, które potwierdzają siłę i ważną rolę małopolskiej sieci bibliotecznej w działaniach prowadzonych w Polsce na rzecz promocji czytelnictwa (m.in. organizacja i stan sieci bibliotecznej, liczba zarejestrowanych czytelników oraz ich struktura wiekowa i zawodowa). Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na wirtualny spacer po najciekawszych obiektach bibliotecznych oraz mogli poznać najbardziej oryginalne aranżacje przestrzeni bibliotecznej w małopolskich placówkach (np. siedziby MBP w Chrzanowie czy GBP w Oleśnie, Multicentrum w Skawinie). W kolejnej części spotkania omówione zostały najciekawsze i najbardziej popularne usługi oferowane przez małopolskie biblioteki (m.in. zakupione usługi dostępu do zbiorów książek elektronicznych). Na zakończenie przedstawione zostały  najciekawsze pomysły promocji usług bibliotecznych, sposoby nawiązania bezpośredniej komunikacji z czytelnikami (media społecznościowe) oraz podejmowane przez biblioteki działania na rzecz pozyskania kolejnych użytkowników.

Aut. Wojciech Momot

 

Uroczyste obchody stulecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

26 października 2017 roku świętowano uroczyście obchody stulecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zorganizowane w ramach Małopolskiego Forum Bibliotek 2017. Sesja jubileuszowa odbyła się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO przy ul. Galicyjskiej 9  w trakcie Targów Książki w Krakowie.

Spotkanie prowadzili: Dorota Rzepka – wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Małopolsce oraz Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, członek Zarządu Okręgu Małopolska SBP. Życzenia, gratulacje i adresy okolicznościowe przekazali: dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Michał Rogoż, dyrektora Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic, który przekazał adres od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, oraz zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dr Jerzy Krawczyk.

Uroczystą sesję jubileuszową rozpoczęła Sylwia Błaszczyk, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP, prezentując w formie slajdów historię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, poczynając od założenia w roku 1917, poprzez zmienne dzieje Stowarzyszenia w czasie obu wojen światowych, dynamiczny rozwój w okresie międzywojnia oraz w czasach współczesnych, aż po prezentację aktualnej sytuacji organizacji oraz jej zamierzeń na przyszłość.

W dalszej części uroczystości głos zabrała dr Żaneta Kubic, przewodnicząca Okręgu Małopolskiego SBP, przywołując sylwetki swoich nauczycieli i poprzedników na tym stanowisku: dr Aliny Misiowej, dr Mariana Zwiercana, prof. Wandy Pindlowej, dr Teresy Wildhardt, dr Józefa Zająca, dyrektor  Anny Wiśniewskiej oraz Jadwigi Kosek i Doroty Rzepki. Przypominała, że w Krakowie w roku 1919 ukonstytuowały się po raz pierwszy władze krakowskiego koła SBP, a także przedstawiła zadania SBP w Małopolsce na nadchodzącą przyszłość: zabieganie o nowych, młodych członków stowarzyszenia i przekonanie ich, że sto lat tradycji to potężna siła stojąca za nami, na której warto się oprzeć. Integracja środowiska, jakościowa rewolucja, jedność działania  to nasze priorytety w drodze po następne sto lat.

Pozostałą część uroczystości przeznaczono na wręczenie Honorowych Odznak SBP, Medali w Dowód Uznania, Listów gratulacyjnych oraz Podziękowań.

Aut. Monika Curyło

Galeria zdjęć